• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/11/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 139/2014/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/09/2014 Văn bản được ban hành 139/2014/TT-BTC
07/11/2014 Văn bản có hiệu lực 139/2014/TT-BTC
01/01/2016 Văn bản hết hiệu lực 139/2014/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.