• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 25/2013/TTLT-BYT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/09/2013 Văn bản được ban hành 25/2013/TTLT-BYT-BTC
20/10/2013 Văn bản có hiệu lực 25/2013/TTLT-BYT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.