• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/05/1998
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/04/1998 Văn bản được ban hành 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH
05/05/1998 Văn bản có hiệu lực 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.