• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/03/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 02/2015/TT-BNNPTNT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/01/2015 Văn bản được ban hành 02/2015/TT-BNNPTNT
12/03/2015 Văn bản có hiệu lực 02/2015/TT-BNNPTNT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.