• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 28/2000/TT-BLĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/12/2000 Văn bản được ban hành 28/2000/TT-BLĐTBXH
01/01/2001 Văn bản có hiệu lực 28/2000/TT-BLĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.