• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/05/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 45/2015/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
07/04/2015 Văn bản được ban hành 45/2015/TT-BTC
23/05/2015 Văn bản có hiệu lực 45/2015/TT-BTC
01/01/2017 Văn bản hết hiệu lực 45/2015/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.