• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2000
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 01/2000/TT-BTM
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/01/2000 Văn bản được ban hành 01/2000/TT-BTM
01/02/2000 Văn bản có hiệu lực 01/2000/TT-BTM
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.