• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 04/2015/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/03/2015 Văn bản được ban hành 04/2015/TT-NHNN
01/06/2015 Văn bản có hiệu lực 04/2015/TT-NHNN
01/03/2016 Bị hết hiệu lực 1 phần 32/2015/TT-NHNN Xem tại đây
01/09/2017 Được sửa đổi 06/2017/TT-NHNN
01/06/2018 Bị hết hiệu lực 1 phần 05/2018/TT-NHNN
01/10/2018 Bị bãi bỏ 1 phần 17/2018/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.