• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 12/2015/TT-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/05/2015 Văn bản được ban hành 12/2015/TT-BYT
01/08/2015 Văn bản có hiệu lực 12/2015/TT-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.