• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 04/02/2007
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 18/1998/TT-BTM
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/08/1998 Văn bản được ban hành 18/1998/TT-BTM
01/09/1998 Văn bản có hiệu lực 18/1998/TT-BTM
04/02/2007 Văn bản hết hiệu lực 18/1998/TT-BTM
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.