• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/07/2013
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1064/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/07/2013 Văn bản được ban hành 1064/QĐ-TTg
08/07/2013 Văn bản có hiệu lực 1064/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.