• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1981
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 28-TC/HCVX
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/12/1980 Văn bản được ban hành 28-TC/HCVX
01/01/1981 Văn bản có hiệu lực 28-TC/HCVX
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.