• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/08/1989
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 13-LĐTBXH/TT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/08/1989 Văn bản được ban hành 13-LĐTBXH/TT
21/08/1989 Văn bản có hiệu lực 13-LĐTBXH/TT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.