• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2005
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/01/2005 Văn bản được ban hành 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT
25/01/2005 Văn bản có hiệu lực 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.