• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2004
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/07/2004 Văn bản được ban hành 71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT
08/08/2004 Văn bản có hiệu lực 71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.