• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/01/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 149/2007/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/12/2007 Văn bản được ban hành 149/2007/TT-BTC
12/01/2008 Văn bản có hiệu lực 149/2007/TT-BTC
15/01/2012 Văn bản hết hiệu lực 149/2007/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.