• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2013
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 3479/QĐ-CHK
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/07/2013 Văn bản được ban hành 3479/QĐ-CHK
31/07/2013 Văn bản có hiệu lực 3479/QĐ-CHK
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.