• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 29/03/2005
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 23/LĐTBXH-TT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/11/1996 Văn bản được ban hành 23/LĐTBXH-TT
01/01/1997 Văn bản có hiệu lực 23/LĐTBXH-TT
29/03/2005 Văn bản hết hiệu lực 23/LĐTBXH-TT
29/03/2005 Bị thay thế 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.