• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/10/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 19/2015/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/10/2015 Văn bản được ban hành 19/2015/TT-NHNN
22/10/2015 Văn bản có hiệu lực 19/2015/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.