• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2016
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 01/2016/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/01/2016 Văn bản được ban hành 01/2016/QĐ-TTg
05/03/2016 Văn bản có hiệu lực 01/2016/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.