• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/04/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 42/2015/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/12/2015 Văn bản được ban hành 42/2015/TT-NHNN
30/04/2016 Văn bản có hiệu lực 42/2015/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.