• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 43/2015/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/12/2015 Văn bản được ban hành 43/2015/TT-NHNN
15/03/2016 Văn bản có hiệu lực 43/2015/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.