This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23765&Keyword="> [Toàn văn]

 • Thông tư 33/2009/TT-BLĐTBXH Quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật và chế biến

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 25/2009/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 56/2007/QĐ-BGTVT Ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 54/2007/QĐ-BGTVT Ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 55/2007/QĐ-BGTVT Ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 63/2008/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh trong các cơ sở dạy nghề

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 70/2008/QĐ-BLĐTBXH Về việc học bổng khuyến khích học nghề

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 18/2008/QĐ-BGTVT Ban hành Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 19/2008/QĐ-BGTVT Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 32/2008/QĐ-BGTVT Ban hành Chương trình đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 69/2008/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 75/2008/QĐ-BLĐTBXH Ban hành mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 16/2009/TT-BLĐTBXH Quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 15/2009/TT-BLĐTBXH Quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2009/TT-BLĐTBXH Quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sức khỏe và dịch vụ xã hội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 21/2009/TT-BLĐTBXH Quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Nông, lâm nghiệp và thủy sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 22/2009/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề công nghệ kỹ thuật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 20/2009/TT-BLĐTBXH Quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Máy tính và công nghệ thông tin

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 19/2009/TT-BLĐTBXH Quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sản xuất và chế biến

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2009/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 71/2008/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 26/2009/TT-BLĐTBXH Quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Thú y; Bảo vệ môi trường biển; Chế biến cà phê, ca cao; Thương mại điện tử

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 27/2009/TT-BLĐTBXH Quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Kinh doanh và quản lý

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 28/2009/TT-BLĐTBXH Quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 29/2011/TT-BLĐTBXH Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 09/2008/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (0)
   
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (1)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (1)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (0)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.