Sign In

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Tài chính số 200/2000/QĐ-BTC ngày 18/12/2000 bãi bỏ mức thu lệ phí hạnngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EUKếhoạch và Đầu tư và Bộ <span font-size:12.0pt;font-family:'times"="" lang="EN-GBstyle=">Côngnghiệp điều chỉnh mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trườngEU quy định tại Phụ lục số 1 kèmtheo Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT-BTM- BKHĐT-BCN ngày 16 tháng 10 năm2000 như Phụ lực kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từngày 01 tháng 1 năm 2001 và các điều khoản khác vẫn giữ nguyên như Thông tưliên tịch số 19/2000/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2000./.

 

PHỤ LỤC

MỨC THU LỆ PHÍ HẠNNGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VÀO THỊ TRƯỜNG EU

(kèm theo Thông tư liêntịch số 23/2000/TTLT- BTM-BKHĐT-BCN ngày 29/12 /2000).

Stt

Tên chủng

loại hàng

Cat.

Mức thu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 T.Shirt

Áo len

Quần

Sơ mi nữ

Sơ mi nam

Áo khoác nữ

Bộ quần áo nữ

Áo lót nhỏ

Bộ thể thao

Quần áo

Quần áo

4

5

6

7

8

15

29

31

73

78

83

300,0 đồng/chiếc

1.000,0 đồng/chiếc

1.000,0 đồng/chiếc

500,0 đồng/chiếc

500,0 đồng/chiếc

5.000,0 đồng/chiếc

   2.000,0 đồng/bộ

1.000,0 đồng/chiếc

   2.000,0 đồng/bộ

2.500.000,0 đồng/tấn

700.000,0 đồng/tấn

Các mặt hàng (Cat.) không cótrong danh mục trên không phải nộp lệ phí hạn ngạch khi xuất khẩu sang thị trườngEU./.

Bộ Thương mại

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Công nghiệp

Thứ trưởng

Thứ trưởng

Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Mai Văn Dâu

Lại Quang Thực

Lê Huy Côn