Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung vốn kế hoạch năm 2007 thực hiện đề án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2006-2010

_____________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2007;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 51,2 tỷ đồng (năm mươi mốt tỷ hai trăm triệu đồng) kế hoạch năm 2007 cho các cơ quan Đảng ở địa phương thực hiện Đề án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2006-2010 (Đề án 06) từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án 06 kế hoạch năm 2006 chưa sử dụng hết được chuyển sang năm 2007 và nguồn chi sự nghiệp kinh tế trung ương kế hoạch năm 2007 đã bố trí cho nhiệm vụ này nhưng chưa thông báo. Mức vốn phân bổ chi tiết như Phụ lục đính kèm.

Bộ Tài chính, Văn phòng Trung ương và các cơ quan Đảng ở địa phương chịu trách nhiệm phân bổ, quản lý, sử dụng số kinh phí được bổ sung nêu trên đúng mục đích và đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan Đảng ở địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC

(ban hành kèm theo Quyết định số 1583/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT

Tên địa phương

Mức vốn bổ sung

Số TT

Tên địa phương

Mức vốn bổ sung

1

Hà Nội

800

33

Quảng Bình

800

2

Thành phố Hồ Chí Minh

800

34

Quảng Trị

800

3

Hải Phòng

800

35

Thừa Thiên Huế

800

4

Đà Nẵng

800

36

Quảng Nam

800

5

Cần Thơ

800

37

Quảng Ngãi

800

6

Hà Giang

800

38

Bình Định

800

7

Lào Cai

800

39

Phú Yên

800

8

Cao Bằng

800

40

Khánh Hòa

800

9

Lạng Sơn

800

41

Ninh Thuận

800

10

Lai Châu

800

42

Bình Thuận

800

11

Điện Biên

800

43

Gia Lai

800

12

Sơn La

800

44

Kon Tum

800

13

Yên Bái

800

45

Đắk Lắk

800

14

Tuyên Quang

800

46

Đắk Nông

800

15

Bắc Kạn

800

47

Lâm Đồng

800

16

Thái Nguyên

800

48

Đồng Nai

800

17

Quảng Ninh

800

49

Bà Rịa-Vũng Tàu

800

18

Hòa Bình

800

50

Bình Dương

800

19

Phú Thọ

800

51

Bình Phước

800

20

Vĩnh Phúc

800

52

Tây Ninh

800

21

Bắc Giang

800

53

Long An

800

22

Bắc Ninh

800

54

Đồng Tháp

800

23

Hải Dương

800

55

Hậu Giang

800

24

Hưng Yên

800

56

Bến Tre

800

25

Hà Tây

800

57

An Giang

800

26

Hà Nam

800

58

Tiền Giang

800

27

Nam Định

800

59

Vĩnh Long

800

28

Thái Bình

800

60

Trà Vinh

800

29

Ninh Bình

800

61

Sóc Trăng

800

30

Thanh Hóa

800

62

Kiên Giang

800

31

Nghệ An

800

63

Bạc Liêu

800

32

Hà Tĩnh

800

64

Cà Mau

800

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng