Quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Số ký hiệu 35/VBHN-NHNN Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 08/07/2016 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích Văn bản gốc
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.