Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản
Số ký hiệu 58/VBHN-BTC Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 22/11/2019 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích Bản chính văn bản
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.