Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Số ký hiệu 07/VBHN-BXD Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 22/11/2019 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà Bộ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.