Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
Số ký hiệu 08/VBHN-BXD Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 17/12/2019 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.