Về việc ban hành quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng
Số ký hiệu 10/VBHN-NHNN Loại VB được sửa đổi bổ sung Quyết định
Ngày xác thực 17/12/2015 Ngày đăng công báo 27/12/2015
Nguồn trích Công báo số 1237 + 123/2015
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.