• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/1991
  • Ngày hết hiệu lực: 18/05/1996
Hướng dẫn về tổ chức và quản lý công chứng Nhà nước
Số ký hiệu 276/TT-CC Ngày ban hành 20/04/1991
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/04/1991
Nguồn thu thập Công báo số 14/1991; Ngày đăng công báo 31/07/1991
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bổ trợ tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Trần Đông
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 12/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xác định Thông tư này hết hiệu lực do văn bản được hướng dẫn là Nghị định số 45/HĐBT ngày 27/02/1991 đã hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực 18/05/1996
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.