• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/07/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 16/01/2014
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 8/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 - 2013
Số ký hiệu 105/2009/TT-BTC Ngày ban hành 25/05/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 09/07/2009
Nguồn thu thập Công báo số 285+286, năm 2009 Ngày đăng công báo 09/06/2009
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 180/2013/TT-BTC Quy định thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước Ngày hết hiệu lực 16/01/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.