• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2017
Sửa đổi, bổ sung tiết bl Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tu số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều cửa Luật Quản lý thuế
Số ký hiệu 79/2017/TT-BTC Ngày ban hành 02/08/2017
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/09/2017
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.