• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/02/2009
Về việc bổ sung chuyển ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị, mã số 62.14.10.09 vào ngành Khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyển ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 01/2009/TT-BGDĐT Ngày ban hành 14/01/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 28/02/2009
Nguồn thu thập Công báo số 99+100, năm 2009 Ngày đăng công báo 30/01/2009
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Phạm Vũ Luận
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.