• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/02/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 10/01/2015
Ban hành Quy chế báo cáo thông tin về các hoạt động chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
Số ký hiệu 58/2008/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 30/12/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 08/02/2009
Nguồn thu thập Công báo số 73+74, năm 2009 Ngày đăng công báo 24/01/2009
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 17/2014/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số Ngày hết hiệu lực 10/01/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.