• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/10/1966
Về việc quy định cấm nấu rượu trái phép
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 13/10/1966
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 28/10/1966
Nguồn thu thập Công báo số 15 Ngày đăng công báo 30/11/1966
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch Trường Chinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Lí do hết hiệu lực Không còn phù hợp Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.