• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/02/2009
Về việc ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Giao thông vận tải
Số ký hiệu 35/2008/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 31/12/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/02/2009
Nguồn thu thập Công báo số 71+72 Ngày đăng công báo 23/01/2009
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.