• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/01/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/03/2013
Về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Số ký hiệu 120/2008/QĐ-BTC Ngày ban hành 22/12/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 29/01/2009
Nguồn thu thập Công báo số 25+26, năm 2008 Ngày đăng công báo 14/01/2009
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 08/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống  thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS) Ngày hết hiệu lực 01/03/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.