• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 30/09/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y Tế
Số ký hiệu 53/2008/QĐ-BYT Ngày ban hành 30/12/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/12/2008
Nguồn thu thập Công báo số 107+108, năm 2008 Ngày đăng công báo 02/02/2009
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được bãi bỏ bởi Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế Ngày hết hiệu lực 30/09/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.