• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/08/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
Số ký hiệu 80/2008/NĐ-CP Ngày ban hành 29/07/2008
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 24/08/2008
Nguồn thu thập Công báo số 445+446, năm 2008 Ngày đăng công báo 09/08/2008
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 45/2011/NĐ-CP Về lệ phí trước bạ Ngày hết hiệu lực 01/09/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.