• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/1964
  • Ngày hết hiệu lực: 12/08/1996
Về việc quản lý vũ khí quân dụng và vũ khí thể thao quốc phòng
Số ký hiệu Số hiệu: 175-CP Ngày ban hành 11/12/1964
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 26/12/1964
Nguồn thu thập Số 44 Ngày đăng công báo 23/12/1964
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Chính phủ Thủ tướng Phạm Văn Đồng
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 47/CP Về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Ngày hết hiệu lực 12/08/1996
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.