• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/07/1964
Về việc thành lập Uỷ ban Văn hoá và xã hội của Quốc hội
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 03/07/1964
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 18/07/1964
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Lí do hết hiệu lực không còn phù hợp Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.