• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/2008
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003 hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Số ký hiệu 08/2008/TT-BTC Ngày ban hành 29/01/2008
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/02/2008
Nguồn thu thập Công báo số 103 + 104, năm 2008; Ngày đăng công báo 10/02/2008
Ngành
Lĩnh vực
  • Tài chính đối ngoại
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.