• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/12/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 30/08/2010
Ban hành Quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay,viện trợ nước ngoài của Chính phủ
Số ký hiệu 181/2007/QĐ-TTg Ngày ban hành 26/11/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 18/12/2007
Nguồn thu thập Công báo số 807+808, năm 2007 Ngày đăng công báo 03/12/2007
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 78/2010/NĐ-CP Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ Ngày hết hiệu lực 30/08/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.