• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2007
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam
Số ký hiệu 165/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 15/11/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/12/2007
Nguồn thu thập Công báo số 787+788, năm 2007 Ngày đăng công báo 25/11/2007
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.