• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/11/2007
Sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
Số ký hiệu 161/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 31/10/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 25/11/2007
Nguồn thu thập Công báo số 768+769, năm 2007 Ngày đăng công báo 10/11/2007
Ngành
  • Thanh tra
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.