• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/05/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2011
Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
Số ký hiệu 33/2007/TT-BTC Ngày ban hành 09/04/2007
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 31/05/2007
Nguồn thu thập Công báo số 304+305, năm 2007 Ngày đăng công báo 16/05/2007
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 19/2011/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước Ngày hết hiệu lực 01/04/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.