• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/05/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 05/08/2011
Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
Số ký hiệu 27/2007/TT-BTC Ngày ban hành 03/04/2007
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 28/05/2007
Nguồn thu thập Công báo số 300+301, năm 2007 Ngày đăng công báo 13/05/2007
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 86/2011/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước Ngày hết hiệu lực 05/08/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.