• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/06/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 20/08/2017
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
Số ký hiệu 57/2007/QĐ-TTg Ngày ban hành 04/05/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 08/06/2007
Nguồn thu thập Công báo số 318+319, năm 2007 Ngày đăng công báo 24/05/2007
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.