• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/05/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 26/06/2014
Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
Số ký hiệu 30/2007/QĐ-TTg Ngày ban hành 05/03/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/05/2007
Nguồn thu thập Công báo số 302+303, năm 2007 Ngày đăng công báo 15/05/2007
Ngành
  • Dân tộc
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 1049/QĐ-TTg Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn Ngày hết hiệu lực 26/06/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.